Oefentherapie Cesar-Mensendieck

mat op de grond bij oefentherapie cesar mensendiek

Oefentherapie Cesar-Mensendieck is een erkende paramedische houding- en bewegingstherapie. De oefentherapeut heeft de opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck afgerond en is een bevoegd therapeut.

De therapie is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten als gevolg van of verergerd door een ongunstige houdings- en bewegingspatroon. De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en uw manier van bewegen in relatie tot de klacht.

Samen met u gaat de oefentherapeut Cesar-Mensendieck op zoek naar de oorzaak van de klacht en de daarbij horende factoren die de klacht versterken en/of in stand houden. Voor uw klachten wordt een passende behandeling op maat uitgestippeld waarbij rekening wordt gehouden met uw dagelijkse activiteiten.

De oefentherapeut behandelt uw klachten, adviseert en is uw persoonlijke coach. U wordt daarbij actief gestimuleerd zelf na te denken over oplossingen.

Dit inzicht resulteert in structurele veranderingen en gezond bewegingsgedrag en helpt het ontstaan van nieuwe klachten in de toekomst voorkomen.

Werkwijze

Tijdens de eerste behandeling bij Oefentherapie Langedijk vindt er een vraaggesprek plaats. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de pijnklachten of de reden van uw aanmelding. Daarna wordt er gekeken naar de relatie tussen de pijnklachten en het houdings- en bewegingspatroon. Ook worden spierkracht, spierlengte en bewegingsmogelijkheid bekeken. Als na dit onderzoek behandeling nodig is, dan stelt de oefentherapeut een individueel behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u besproken. U krijgt gerichte oefeningen, waar u zelf thuis mee aan de slag kunt.
Het is dus belangrijk, dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en dat u bereid bent nieuw en gezond bewegingsgedrag aan te leren. U leert de samenhang zien tussen klachten en lichaamshouding en beweging en ontdekt de oorzaak van uw klachten. Wanneer de klachten om wat voor reden dan ook terugkomen, kunt u ze vaak zelf verhelpen.

U heeft geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig om een afspraak te maken bij Oefentherapie Langedijk.

de oefentherapeut cesar mensendieck
Secured By miniOrange